Wpływ ryzyka strategicznego na wartość firmy dla akcjonariuszy

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje