Opowiad.wojenne w niemieckich i sowieckich kleszczach//

Biografie

Informacje