Korespondencja i papiery polityczne Jana Gwalberta Pawlikowskiego z lat 1904-1914

Literatura faktu, reportaż

Informacje