Komentarze do listu św. Pawła do Tytusa

Religia i religioznawstwo

Informacje

Starożytne komentarze do Listów św. Pawła stanowią bardzo ważny zbiór tekstów, których wpływ na rozwój teologii jest nie do przecenienia. Na niniejszy tom składają się trzy zachowane łacińskie komentarze do jednego tylko listu, do Tytusa. Ich autorami są Ambrozjaster, Hieronim i...

Cena: 26,92
Dostępność: dostępny do tygodnia