Ekspedycje króla Jerozolimy Amalryka I do Egiptu w latach 1163-1169

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje